Welkom op de site van de stichting BVF

De Belangengroep voor Voormalig Fokkermedewerkers.


De stichting is na het faillissement van Fokker in 1996 in het leven geroepen om een blijvend adres te bieden voor iedere ontslagen Fokkermedewerker. 

De eerste tijd was de stichting erg druk met het ondersteunen van mensen die hulp nodig hadden bij het invullen van alle mogelijke papieren. Ook heeft de stichting meteen na het faillissement ervoor zorggedragen dat de belangrijkste collectieve verzekeringen, ziektekosten en autoverzekering, konden worden gehandhaafd.
Daarna is het adres gebruikt voor allerlei vragen waar men nergens anders mee terecht kon. Zoals vragen over arbeidsbureaus, WW, contracten bij andere werkgevers, pensioen, curator, enz. De hoeveelheid vragen is verminderd, maar het is gebleken dat het adres nog steeds nodig is. In 2006 heeft de stichting, samen met de stichting HFIL, de grote Fokkerreünie in Almere georganiseerd.

Tot de opheffing van de VOFE, de welbekende groep van de gepensioneerden van Fokker, is er altijd intensief contact met die groep geweest.

De laatste jaren krijgt de stichting veel vragen over pensioenen. Vaak blijkt dat mensen geen adreswijziging hebben doorgegeven bij verhuizen. Gelukkig kunnen we alle vragen beantwoorden, of mensen naar het juiste adres doorsturen.


Met name de laatste jaren is een zeer nauwe band ontstaan tussen BVF met de stichting Houdt Fokker in de Lucht. Dat er nu mensen zijn die in de besturen van beide stichtingen zitting hebben heeft daar zeker ook toe bijgedragen. Vandaar dat er ook een pagina is toegevoegd speciaal voor mededelingen van de stichting Houdt Fokker in de Lucht.Bijgewerkt augustus 2016